Flygfoto över gården från 1980-talet Flygfoto över gården från 1980-talet

Ådala Gård har en historia som går tillbaka till 1300-talet. Gården Billinge nr 18 låg där Billinge fd skolas matsal idag ligger, fem km  från dagens läge.
1711 brände danskarna ner gården som sedan byggdes upp igen. Omkring 1819-20 flyttades gården stock för stock till dagens placering som gården längst norrut i Billinge by och Eslövs kommun.