Vem är Malin?

Jag är utbildad grafisk formgivare och producent och har arbetat med marknadsföring och produktion inom teater, tv och film i 15 år.

2012 påbörjades utbildningen till ysterska. Nu ystar och lagrar jag alla ostar  i hantverksmejeriet och håller i matlagningskurserna, förädlar, och föreläser om bla osttillverkning.

Jag sitter i Eldrimners branschråd för mejeri och Eldrimners tävlingsråd.

Stipendium

Den 1 juni 2018 hade jag äran att ta emot ett stipendium från Gösta och Anna-Birgit Henrikssons fond på SLU i Alnarp.

Att oväntat få denna utmärkelse och pengar för att "på ett förtjänstfullt sätt utöva pionjärverksamhet som kan bedömas få varaktig betydelse för en levande skånsk landsbygd" ger mig ännu mer lust att utveckla och fortsätta arbetet med ostarna och det övriga arbetet på gården. 

Tack till alla kunder som uppmuntrar och särskilt tack till styrelsen för att ni hittade mig och såklart tack till Gunnaröds Gård för att jag får köpa deras fantastiska mjölk till mina ostar.